• Ebook Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 2): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc cách thiết kế bài giảng Đại số nâng cao về chủ đề thống kê, góc lượng giác và công thức lượng giác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   234 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 697 5

 • Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Tập 1)" được biên soạn dựa trên các chương, mục của bộ SGK, bám sát nội dung SGK, từ đó hình thành nên cấu trúc một bài giảng theo chương trình mới được viết theo quan điểm hoạt động và mục tiêu giảng dạy là: Lấy học sinh làm trung tâm và tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại. Mời...

   102 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 708 3

 • Ebook Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 1)", phần 2 giới thiệu cách thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao về các chủ đề phương trình và hệ phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   175 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 767 3

 • Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 nâng cao (Tập 2): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 nâng cao (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Hình học 12 nâng cao (Tập 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài soạn về hệ tọa độ trong không gian, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 735 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Tập 1)", phần 2 giới thiệu các bài soạn về khái niệm mặt tròn xoay, trong bài soạn tác giả có đưa ra các câu hỏi và tình huống thú vị về hoạt động dạy và học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 679 3

 • Ebook Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 1)" giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   119 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 753 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 nâng cao (Tập 2): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 nâng cao (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Hình học 12 nâng cao (Tập 2)" được biên soạn dựa theo chương trình chính trong sách giáo khoa Hình học 12 nâng cao. Phần 1 cuốn sách trình bày các bài soạn về mặt trụ, hình trụ, khối trụ, mặt nón, hình nón, khối nón. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 684 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 1)" do NXB ĐH Sư phạm ấn hành cung cấp cho người đọc cách thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao về các chủ đề: Mệnh đề - Tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   236 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 703 3

 • Ebook Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 2): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Đại số 10 nâng cao (Tập 2)" do Trần Vinh biên soạn giới thiệu tới người đọc cách thiết kế bài giảng Đại số nâng cao về chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   181 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 685 4

 • Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 10 nâng cao (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 10 nâng cao (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Hình học 10 nâng cao (Tập 1)" được biên soạn dựa trên các chương, mục của sách giáo khoa, bám sát nội dung của sách giáo khoa, từ đó hình thành nên cấu trúc bài giảng theo chương trình mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 ngay sau đây.

   73 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 666 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 1)", phần 2 giới thiệu cách thiết kế bài giảng Đại số và giải tích 11 nâng cao về chủ đề tổ hợp và xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 696 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 10 nâng cao (Tập 2): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 10 nâng cao (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Hình học 10 nâng cao (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc cách thiết kế bài giảng Hình học 10 nâng cao về chủ đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   100 p thuvienbinhphuoc 19/03/2016 669 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbinhphuoc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuvienbinhphuoc200vi